045 2682579

Suomessa on diagnisoitu noin 500 000 diabetesta sairastavaa ihmistä. Diabetes on yhteisnimitys joukolle sairauksia, joita yhdistää liian korkea verensokeri. Diabeteksen ehkäisy on ensiarvoisen tärkeää ja oman riskitestin voit tehdä Diabetesliiton sivuilla. Tämä antaa suuntaa voiko sinulla olla mahdollisuus sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Tällä hetkellä diabeetikolla hoitoon pääsy on saattanut heikentyä ja normaalit tarkistuskäynnit vähentyä perusterveydenhuollossa. (Diabetesbarometri 2021)

Viime keväänä päivittyi Käypä hoito suosituksen Diabetesta sairastavan riskijalkasuositus  joka ohjaa kuinka usein ja millä tavalla diabeetikon jalkoja tulisi hoitaa. Vähintään kerran vuodessa olisi hyvä tehdä riskijalkatarkistus joko omalla terveysasemalla tai Valviran hyväksymällä ja koulutetulla jalkojenhoitajalla tai jalkaterapeutilla. Suuremman riskiluokituksen (2 ja 3) potilaat tarvitsevat ohjausta ja seurantaa useammin. Riskijalkasuositus ja muuta hyvää asiaa jalkojenhoitoon liittyen Käypä Hoito sivulta.

Syksyllä 2021 teimme koulutyönä videon liittyen Käypä hoito suosituksen riskijalkaluokitukseen.

Riskijalkaluokituksen tarkoitus on ehkäistä jalkahaavojen syntymistä ja komplikaatioita diabeetikolla. On tärkeää saada oikeanlaista tietoa jalkojenhoitoon liittyen, jotta itse voi mahdollisimman hyvin ehkäistä ongelmien syntymistä. Jalkojen ja kenkien tarkistus kuuluvat diabeetikon riskiluokitukseen ja se tulisikin osata jotta osaa ohjata diabeetikkoa omahoitotottumuksissa. Myös kehon hallintaa ja alaraajojen vahvistava harjoittelu on tärkeää ennaltaehkäisemään virheasentojen syntymistä jo varhaisessa vaiheessa.

Diabeetikon jalkojen terveystarkastuksessa arvioidaan ja tutkitaan verenkiertoa, neuropatiaa sekä tehdään jalkojen biomekaaninen tutkiminen ja tarkistetaan jalkineet ja sukat.

Suosituksena on, että aikuisen diabetesta sairastavan jalkaongelmien ehkäisy ja seuranta tulee aloittaa jo silloin kun diabetes todetaan. Kun haava on kerran ilmennyt, sen uusiutumisen ehkäisy täytyy muistaa läpi elämän. 

Diabeteksen ja jalkojenhoito tulisi olla normaali osa arkea, mikä auttaa elämään normaalia tasapainoista elämää. Diabetekseen ja jalkojenhoitoon liittyvät epämiellyttävät mielikuvat on syytä unohtaa ja tehdä terveellisistä elämäntavoista ja myös ihan tavallisesta jalkojenhoidosta normaali osa elämää ja arkea. Apua on saatavilla ja sitä täytyy vain itse pyytää ja osata hakea. Jos tarvitset apua jalkaterveyteen liittyvissä asioissa, niin suosittelen sinua varaamaan ajan Diabeetikon jalkojen perustutkimukseen. Tämä kattava paketti on hyvä ensikertalaiselle ja jatkossa voidaan sopia tarpeen mukaan lyhyemmät tarkistuskäynnit tai jalkaterapia-aika.

t.Jenni

 

Pin It on Pinterest